Jag undrar hur den praktiska utbildningen beräknas?

Den praktiska utbildningen ska pågå i minst tre år och som mest i fem år. Tiden räknas från att det du påbörjat din praktiska utbildning till den dagen du ska skriva prov. Det är kalenderår som räknas, exempelvis från 1:a januari till 31:e december, och anställningen ska vara på heltid, som är minst 1600 timmar per år. Du kan inte korta tiden genom att arbeta mer än 1600 timmar per år.