Hur tar jag reda på om en revisor är auktoriserad eller godkänd?

För att kontrollera om en revisor är auktoriserad eller godkänd kan du använda funktionen sök revisor.