Tar RI ställning i ett enskilt fall?

RI tar ställning till ett enskilt fall genom beslut som har föregåtts av en utredning. Vi kan därför inte svara på hur vår bedömning skulle se ut i ett eventuellt disciplinärende.

I praxissök kan du hitta de ärenden som RI tagit ställning till som kan ge vägledning.

Om du vill att RI tar ställning till om den aktuella revisorn ska ges en disciplinär åtgärd kan du ge in en skriftlig anmälan.

Om du vill ha juridisk vägledning i frågan kan du vända dig till en jurist. På Advokatsamfundets hemsida kan du söka efter advokater.