Kan man anmäla anonymt?

Ja, man kan anmäla anonymt.

Men RI är en statlig myndighet, vilket innebär att en anmälan eller annan handling som du skickar till RI blir en allmän handling. Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga. 

Vid utlämnande av allmän handling sker en sekretessprövning av RI. Läs mer här om offentlighet och sekretess i disciplinärende.