Kan jag anmäla en auktoriserad redovisningskonsult?

Revisorsinspektionen handlägger inte ärenden som rör auktoriserade redovisningskonsulter. Du kan vända dig till FAR som är branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. FAR har en diciplinnämnd som prövar anmälningar mot medlemmar i FAR rörande överträdelser av god yrkessed. Läs mer  FAR:s disciplinnämnd.