There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Vad är en auktoriserad/godkänd revisor? - Revisorsinspektionen

Vad är en auktoriserad/godkänd revisor?

För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet. Det är enbart auktoriserade och godkända revisorer som Revisorsinspektionen utövar tillsyn över.

Vissa juridiska personer är skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd revisor.