Ny expert på Revisorsinspektionen

Carina Edlund börjar som expert på Revisorsinspektionen

Carina har mer än 35 års erfarenhet från revisionsbranschen och kommer närmast från KPMG där hon varit redovisningsspecialist och delägare. Hon har främst arbetat med noterade bolag. Carina har även varit verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering samt under mer än 10 år ledamot i Expertpanelen, som stödjer Rådet i sitt arbete att löpande bevaka utvecklingen av god redovisningssed för noterade svenska företag. Hon har även varit ledamot i Ekonomistyrningsverkets Redovisningsråd under mer än 10 år.

Carina kommer främst att arbeta med redovisningsrelaterade frågor inom ramen för särskild kvalitetskontroll och riskbaserad tillsyn.