Utbildningsplan för Frejs Revisorer AB

Revisionsföretaget Frejs Revisorer AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget Frejs Revisorer AB i Göteborg har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 13 maj 2020 rätt att bedriva teoretisk utbildning. Frejs Revisorer är totalt det 18:e revisionsföretaget som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning. Revisorsinpektionen har även i dessa tider möjlighet att behandla ansökningar från revisionsföretag om att få sina utbildningsplaner godkända.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.