IFIAR:s årliga medlemskonferens genomfördes under 19-21 april

Årets möte fokuserade på hanteringen av revisionskvalitén under rådande pandemi-situation och hur denna förväntas utvecklas efter det att samhället återgår till mer normala förhållanden. Läs vidare det pressmeddelande som publicerades efter plenarmötet.