Revisorsinspektionen lanserar sin första e-tjänst

Revisorsinspektionen har idag lanserat sin första e-tjänst. Revisorer kan nu logga in med BankID eller mobilt BankID för att till myndigheten anmäla byte av arbetsgivare.

Revisorsinspektionen kommer under första halvåret 2020 lansera fler e-tjänster. 

Målet med införandet av e-tjänsterna är att efterleva regeringens direktiv om digitalisering, automatisera betydande delar av ärendehanteringen, höja säkerheten och förbättra såväl service som användarupplevelse.

Du hittar Revisorsinspektionens e-tjänster här.