Tematillsyn - Revisorsyttranden avseende statliga bidrag

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av revisorsyttranden avseende statliga bidrag

Tematillsynen ska kartlägga förekomsten av statliga bidrag som kräver revisorsgranskning och vilken typ av revisorsgranskning som genomförs. Tematillsynen ska även identifiera problemområden och ”best practice” när det gäller granskningen.
Målet med kartläggningen är att förbättra kunskapsläget för Revisorsinspektionen samt för revisionsbranschen och statliga bidragsgivare som förlitar sig på den här typen av revisorsyttranden i sin verksamhet.