Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Louise Ronquist kommer i september att börja hos Revisorsinspektionen som revisionsdirektör. Hon kommer huvudsakligen att arbeta med särskilda kvalitetskontroller och handläggning av tillsynsärenden.

Louise arbetar nu på KPMG där hon anställdes 2002. Hon är auktoriserad revisor sedan 2012 och har en bred erfarenhet av revision. Hon har under senare år fokuserat främst på revision av medelstora bolag, dotterbolag i noterade svenska koncerner och internationella bolag, men har genom åren även arbetat med såväl noterade och finansiella bolag som med mindre ägarledda bolag och bostadsrättsföreningar.