Revisorsinspektionen inbjuder till seminarium: Den framtida revisionen - företag som brottsverktyg och revisorns roll

Penningtvätt är ett internationellt problem som allvarligt hotar demokratin, den allmänna säkerheten, det finansiella systemet och den reala ekonomin. Revisorns åtgärder mot ekonomisk brottslighet utgör ett viktigt led i bekämpningen av bedrägeri- och penningtvättsbrottslighet med bolag som brottsverktyg.

Revisorsinspektionen bjuder in till samtal om den ökande ekonomiska brottsligheten och revisorernas roll i att motverka och förebygga sådan brottslighet. Särskilt fokus ligger på åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Del I: Omvärldsspaning

Företag som brottsverktyg - Anders Björkenheim, expert, Accessus AB

Nationella riskbedömningen - Magnus L Karlsson, analytiker, Finanspolisen (FIPO)

Del II. Rapport tematillsyn penningtvätt

Jessica Otterstål och Claudia David Toronjo från Revisorsinspektionen presenterar de viktigaste resultaten från teamtillsynsrapporten kring penningtvätt. Linda Sandler, auktoriserad revisor, Folkesson Råd & Revision AB och Helena Arvidsson Älgne, styrelseordförande KPMG, ger branschens reflektioner på tematillsynsrapporten och granskning av penningtvätt.

Del III. Paneldiskussion:

  • Peter Öhman, professor i redovisning och revision, Mittuniversitet
  • Ulrik Åshuvud, ordförande, Transparency International Sverige
  • Tomas Andersson, chef för den polisoperativa enheten, EBM
  • Magnus L Karlsson, analytiker, FIPO
  • Anders Björkenheim, expert Accessus AB

Moderator är Carin Rytoft Drangel, chefsrevisor vid Revisorsinspektionen. Per Johansson, myndighetschef, inleder och summerar seminariet.

Tid och plats: Den 5 maj, kl. 12.30 – 15.00. Seminariet sänds digitalt via länk (länken skickas till din e-postadress några dagar före seminariet).

Anmälan: senast 25 april på följande länk: www.revisorsinspektionen.se/5maj2021
Antalet platser är begränsat.