Marknadsandel för revision av företag av allmänt intresse

Enligt Artikel 16 i EU-förordningen så ska Revisorsinspektionen, som behörig myndighet, offentliggöra en förteckning över de lagstadgade revisorer och revisionsföretag vars andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %.

2018

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2018. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår. 

Följande 4 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG
  • Deloitte

2017

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2017. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG

 2016

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2016. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG