Marknadsandel för revision av företag av allmänt intresse

Enligt Artikel 16 i EU-förordningen så ska Revisorsinspektionen, som behörig myndighet, offentliggöra en förteckning över de lagstadgade revisorer och revisionsföretag vars andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %.

2022

Per 1 november 2022 var det 17 revisionsföretag/ personvalda revisorer som reviderade företag av allmänt intresse i Sverige. EY, KPMG, PwC och Deloitte har tillsammans 89 % av revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse.

För tre revisionsföretag, Deloitte, EY och PwC, utgjorde arvodet för revision av företag av allmänt intresse, för vart och ett av revisionsföretagen, mer än 15 % av det totala arvodet för revision av allmänt intresse i Sverige.

2021

Per 1 november 2021 var det 13 revisionsföretag/ personvalda revisorer som reviderade företag av allmänt intresse i Sverige. EY, KPMG, PwC och Deloitte har tillsammans 89 % av revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse.

För tre revisionsföretag, Deloitte, EY och PwC, utgjorde arvodet för revision av företag av allmänt intresse, för vart och ett av revisionsföretagen, mer än 15 % av det totala arvodet för revision av allmänt intresse i Sverige.

2020

Per 1 november 2020 var det 15 revisionsföretag/ personvalda revisorer som reviderade företag av allmänt intresse i Sverige. EY, KPMG, PwC och Deloitte har tillsammans 91 % av revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse.

För fyra revisionsföretag, Deloitte, EY, KPMG och PwC, utgjorde arvodet för revision av företag av allmänt intresse, för vart och ett av revisionsföretagen, mer än 15 % av det totala arvodet för revision av allmänt intresse i Sverige.

2019

Per 1 november 2019 var det 16 revisionsföretag/ personvalda revisorer som reviderade företag av allmänt intresse i Sverige. EY, KPMG, PwC och Deloitte har tillsammans 90 % av revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse.

För fyra revisionsföretag, Deloitte, EY, KPMG och PwC, utgjorde arvodet för revision av företag av allmänt intresse, för vart och ett av revisionsföretagen, mer än 15 % av det totala arvodet för revision av allmänt intresse i Sverige.

2018

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2018. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår. 

Följande 4 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG
  • Deloitte

2017

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2017. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG

 2016

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2016. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG