Vi har för närvarande problem med tjänsten Revisorssök som inte har uppdaterats mot revisorsregistret och därför kan sakna eller innehålla inaktuella uppgifter. Felsökning pågår.

Marknadsandel för revision av företag av allmänt intresse

Enligt Artikel 16 i EU-förordningen så ska Revisorsinspektionen, som behörig myndighet, offentliggöra en förteckning över de lagstadgade revisorer och revisionsföretag vars andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %.

2018

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2018. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår. 

Följande 4 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG
  • Deloitte

2017

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2017. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG

 2016

Beräkningen grundar sig på begärd information i enlighet med Artikel 14 per den 1 november 2016. Begäran avsåg information avseende senaste räkenskapsår.

Följande 3 revisionsföretags andel av det totala arvodet för revision av företag av allmänt intresse i Sverige överstiger 15 %:

  • PWC
  • EY
  • KPMG