Utbildningsplan för Hummelkläppen i Stockholm AB

Revisionsföretaget Hummelkläppen i Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget Hummelkläppen i Stockholm AB har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 13 september 2019 rätt att bedriva teoretisk utbildning. Hummelkläppen är det sjunde revisionsföretaget som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning. Revisorsinspektionen förväntar sig att det kommer ansökningar från övriga revisionsföretag om att få sin utbildningsplan godkänd.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.