Examensrådet får nya ledamöter och de mindre revisionsföretagen representeras

Från vårens prov 2023 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd.

Examensrådet fyller en viktig funktion i att säkerställa att revisorsexamen håller en hög och jämn kvalitet och svårighetsgrad. Rådet utgör även ett stöd i strategiska frågor bland annat genom att fungera som en viktig aktör i myndighetens omvärldsbevakning. Examensrådet utses av myndighetschefen för en period av tre år. Förordandet gäller fr o m framtagandet av vårprovet 2023. 

Walter Schuster, professor, Handelshögskolan i Stockholm lämnar rådet och ersätts av Niclas Hellman, docent och tf professor, Handelshögskolan i Stockholm.

Examensrådet utökas också med en ny ledamot Sten Eriksson, godkänd revisor, Folkesson Råd & Revision AB. Myndigheten ser behovet av att de mindre företagens förutsättningar och perspektiv representeras i rådet och vid framtagandet av provet.


Niclas Hellman och Sten Eriksson

 

Övriga ledamöter som omförordnats är:

Mia Rutenius, ordförande, auktoriserad revisor, Grant Thornton AB

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, vice ordförande, auktoriserad revisor, Revisorsinspektionen

Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet

Katrin Schrewelius, auktoriserad revisor, KPMG AB

Tobias Stråhle, auktoriserad revisor, PwC AB