Remissyttrande över delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66).

Remissyttrandet kan du läsa här.