Revisorsinspektionen inleder tematillsyn

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen.

Tillsynen inleds under våren och beräknas avrapporteras under slutet av 2019.

Om du vill läsa mer kring denna tillsynsform klicka på denna länk.

Har du frågor kring tematillsyn kan Revisorsinspektionens chefsrevisor, Carin Rytoft Drangel, kontaktas: Carin.rytoft.drangel@revisorsinspektionen.se