2022-09-01

Revisionsbolag

Totalt antal 209
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 201
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 003

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 749
Antal kvinnor 1017 (37 %)
Antal män 1732 (63 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 47 49
30-39 år 400 479
40-49 år 289 502
50-59 år 214 417
60-69 år 62 241
Över 69 år 5 44

 

Godkända revisorer

Totalt antal 254
Antal kvinnor 84 (33,1 %)
Antal män 170 (66,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 41 63
60-69 år 36 87
Över 69 år 6 20