Ny expert på Revisorsinspektionen

Peter Alm börjar som expert på Revisorsinspektionen

Peter har varit verksam på PwC i 36 år. Han har varit auktoriserad revisor och certifierad kommunal revisor. Peter har framförallt arbetat med revision av kommunala bolag och kommuner men även med revision av ägarledda bolag. Peter har också arbetat de senaste 20 åren med PwCs interna kvalitetskontroller. Han har även arbetat med utveckling av revisionsmetodik internt inom PwC bland annat i den gruppering som varit med och lämnat input till den standard för kommunal räkenskapsrevision som FAR, Skyrev och SKR tagit fram.

Peter kommer främst att delta i kvalitetskontroller och med expertkunskap vid den riskbaserade tillsynen.