Dags för tredje seminariet kring den Framtida revisionen

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018

Finansutskottet, Riksrevisionen och Revisorsinspektionen tar ett gemensamt initiativ till ett seminarium om den finansiella revisionens nytta och relevans. Seminariet vänder sig till ledare inom både den offentliga och privata sektorn och till dig som har ett intresse för revisionens roll i samhället.

Samhället står inför nya utmaningar – det gäller såväl stat och kommun som det privata – och förtroendet för företag och förvaltningen sätts på prov. Centrala frågor i seminariet är: "Vilka frågor ska framtidens revision svara på?" och "Vad krävs för att infria förväntningarna?".

Seminariet erbjuder ett möte mellan företrädare för de olika samhällssektorerna och deras revisorer där behov och möjligheter diskuteras. Det modereras av Nedjma Chaouche, journalist och tidigare nyhetsankare.

Välkommen till ett viktigt seminarium om revisionens nytta och relevans för det svenska samhället!

Program och anmälan finns på följande länk.

Läs mer om den Framtida revisionen här.