Årsredovisning 2023

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2023 till regeringen.

Sammanfattande resultat och viktiga händelser

  • Kärnverksamheten har genomförts som planerat och enligt uppställda mål.
  • Myndigheten uppfyller väl handläggningstiderna för den riskbaserade tillsynen enligt vårt serviceåtagande. 84 procent av alla ärenden har avslutats inom ett år.
  • Majoriteten av alla kvalitetskontroller har utförts enligt vårt serviceåtagande. Endast i ett fall överskreds handläggningstiden.
    Intresset för att skriva proven för revisorsexamen är fortsatt stort. Under året skrev totalt 381 tentander provet.
  • För första gången på många år ökade antalet revisorer i Sverige. Antalet revisorer låg vid årsskiftet på 2 994. På årsbasis var ökningen 44 st jämfört med tidigare år då kåren årligen minskat med i genomsnitt 50 personer.
  • Tillsynsnämnden för revisorer har fattat flera principiellt viktiga beslut som är vägledande för branschen. Detta gäller annat bland annat frågor kring penningtvätt och revisorsintyg.
  • Årets resultat visar ett överskott på 2 627 tkr. Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 2023 till 8 021 tkr.

Läs årsredovisning 2023 här.