Bli revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov.

Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre år och innebära att du har minst en kandidatexamen. Den praktiska utbildningen sker under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor och även den ska pågå under minst tre kalenderår. Vanligtvis arbetar du som revisorsassistent på en revisionsbyrå.

De återstående två åren får fördelas på såväl teoretisk som praktisk utbildning. Du kan således studera upp till fem år på universitet eller högskola och göra återstående tre år som praktisk utbildning, eller vice versa. Det går självfallet även studera i fyra år och göra praktisk utbildning i fyra år.

En auktoriserad revisor har rätt att göra lagstadgad revision och titeln är skyddad. Du kan vara eller bli revisor utan att uppfylla ovannämnda krav men du kan inte använda titeln auktoriserad revisor, till exempel kan du vara lekmannarevisor, skatterevisor eller internrevisor. Du kan även bli redovisningskonsult och arbeta med redovisning och bokföring. Dock är det så att RI:s arbetsuppgifter endast berör auktoriserade revisorer vilket gör att vi inte kan hjälpa dig med information utöver det som rör utbildningskraven för auktoriserad revisor. RI har heller ingen information om arbetsmarknaden för auktoriserade revisorer.