Bli auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk utbildning på universitet eller högskola och en praktisk utbildning under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor. Därefter ska du avlägga ett prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen.

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har som lägst en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola samt läst specifika ämnesområden.

Den praktiska utbildningen pågår i minst tre år på heltid, vanligtvis när du är anställd som revisor på ett revisionsföretag.

När du slutfört den teoretiska och praktiska utbildningen kan du avlägga prov för revisorsexamen. Avlagd revisorsexamen är en av förutsättningarna för att bli auktoriserad revisor. Du kan läsa mer om utbildningen fram till revisorsexamen genom menyn.