Bli auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen.

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen i valfritt ämne från universitet eller högskola.

Den praktiska utbildningen pågår i minst tre år på heltid, vanligtvis när du är anställd som revisor på ett revisionsföretag.

När du slutfört den teoretiska och praktiska utbildningen kan du avlägga prov för revisorsexamen. Avlagd revisorsexamen är en av förutsättningarna för att bli auktoriserad revisor. Du kan läsa mer om utbildningen fram till revisorsexamen genom menyn.