Bli auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos RI.

Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola. Den praktiska utbildningen genomgår du under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor och den sker vanligtvis genom att du är anställd som revisor på ett revisionsföretag. Utbildningen sker på heltid och ska följa ett utbildningsprogram som din handledare eller revisionsföretaget tillhandahåller.

Du kan läsa mer om kraven för att bli auktoriserade revisor under Revisorsexamen i menyn.

En auktoriserad revisor har rätt att göra lagstadgad revision och titeln är skyddad. Du kan vara eller bli revisor utan att uppfylla ovannämnda krav men du kan inte använda titeln auktoriserad revisor, till exempel kan du vara lekmannarevisor, skatterevisor eller internrevisor. Du kan även bli redovisningskonsult och arbeta med redovisning och bokföring. Dock är det så att RI:s arbetsuppgifter endast berör auktoriserade revisorer vilket gör att vi inte kan hjälpa dig med information utöver det som rör utbildningskraven för auktoriserad revisor. RI har heller ingen information om arbetsmarknaden för auktoriserade revisorer.