Kompetenskrav

Morgondagens kompetenskrav

Framtidens kompetensbas bland revisorerna behöver vara bred och flexibel för att revisorskåren ska kunna möta nya krav på en högt kvalificerad lagstadgad revision. Det mer komplexa samhälle däri revision verkar och den allt viktigare IT-revisionen kräver ofta särskilda kunskaper utöver det som ryms inom traditionell revisionsverksamhet. En bred kompetens är också nödvändig för en effektiv hantering av risker för korruption och ekonomisk brottslighet.

Mot denna bakgrund har Revisorsinspektionen under 2017 genomfört en översyn av utbildningskraven för auktoriserade revisorer. Syftet är att bredda kompetensbasen, ställa tydligare krav på utbildningens innehåll samt skapa alternativa utbildningsvägar. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen av revisorer och därmed i förlängningen den revisionsverksamhet som utförs av de kvalificerade revisorerna.

Kunskapsbasen som de nya utbildningskraven och de olika utbildningsvägarna ger kommer att på samma sätt som i dag testas i det prov, revisorsexamen, som varje blivande auktoriserad revisor måste avlägga.

Nya utbildningskrav för att få avlägga revisorsexamen börjar gälla 1 juli 2018.

RI:s seminarier: Morgondagens kompetenskrav