Utbildningsplan för Nodum Revision AB

Revisionsföretaget Nodum Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget Nodum Revision AB i Nässjö har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 27 maj 2019 rätt att bedriva teoretisk utbildning. Nodum Revision AB är det fjärde revisionsföretaget att ansöka om godkännande av sin utbildningsplan och det första mindre revisionsföretaget. Revisorsinspektionen förväntar sig ett flertal ansökningar inför sommaren.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.