Tematillsyn - revisionsföretagens ägande

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende revisionsföretagens ägande av andelar i företag som inte är revisionsföretag

Revisorsinspektionen inleder en tematillsyn av revisionsföretagens ägande enligt 10 § 2 revisorslagen (2001:883). Målet med tillsynen är att förbättra kunskapsläget för Revisorsinspektionen och revisorsbranschen genom att kartlägga förekomsten av detta slags ägande och om det är förenligt med revisorslagen. Detta ska sedan kunna ligga till grund för fortsatta aktiviteter, såsom exempelvis informationskampanjer eller, om tillsynen visar på ett sådant behov, en begäran om lagändring.

Tematillsynen inleds vintern 2020 och förväntas avslutas sommaren 2021.

Om du vill läsa mer kring tillsynsformen tematillsyn klicka på denna länk.

Har du frågor kring tematillsynen kan Revisorsinspektionens chefsjurist, Anders Ahlgren, kontaktas: anders.ahlgren@revisorsinspektionen.se