Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Patrik Israelsson kommer att börja hos Revisorsinspektionen i augusti som revisionsdirektör. Han kommer att arbeta med kvalitetskontroller av revisionsbyråer samt att handlägga tillsynsärenden.

Patrik arbetar nu på KPMG där han anställdes 1998. Han är auktoriserad revisor sedan 2005 och är sedan sju år kontorschef, först för SME i Stockholm och nu för SME i Uppsala. Patrik har erfarenhet från revision från många olika branscher inom såväl SME som större internationella koncerner. Han har under en rad år varit en del i KPMG:s interna kvalitetsprocess som granskare.