2022-02-02

Revisionsbolag

Totalt antal 209
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 201
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

2 984

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 717
Antal kvinnor 988 (36,4 %)
Antal män 1729 (63,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 46 35
30-39 år 373 496
40-49 år 287 501
50-59 år 214 410
60-69 år 62 238
Över 69 år 6 49

 

Godkända revisorer

Totalt antal 267
Antal kvinnor 92 (34,5 %)
Antal män 175 (65,5 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 46 71
60-69 år 39 85
Över 69 år 6 19