Remissyttranden

Här hittar du Revisorsinspektionens remissyttranden.

En remiss är förslag som skickas från regeringen, myndigheter och organisationer till dem som berörs av förslagen för att de ska få lämna sina synpunkter och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen. 

Från och med år 2018 redovisas här endast de remissvar där Revisorsinspektionen lämnat särskilda synpunkter på de remitterade förslagen.