There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Remissyttranden - Revisorsinspektionen

Remissyttranden

Här hittar du Revisorsinspektionens remissyttranden.

En remiss är förslag som skickas från regeringen, myndigheter och organisationer till dem som berörs av förslagen för att de ska få lämna sina synpunkter och belysa vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. I yttrandet redovisas myndighetens synpunkter på förslagen.