Lämplighetsprov

Revisorsinspektionen anordnar lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla godkännande eller auktorisation i Sverige.

Processen i korthet

Du ska när det du ansöker ha ett intyg från Revisorsinpektionens motsvarighet om att du har rätt att utföra lagstadgad revision inom ett EES-land, samt det registreringsnummer du har i det landets revisorsregister. 

Ansökan kan göras via Revisorsinspektionens webbsida som en e-tjänst eller via en blankett som hämtas på webbsidan, se nedan.

Examenshandläggaren vid myndigheten granskar ansökan och ser om den sökande uppfyller kraven för att få genomgå lämplighetsprovet. Handläggaren meddelar examinatorn som därefter i samråd med examinationsgruppen kan boka tid med den sökande. Det finns inga fastställda tidpunkter då lämplighetsprovet anordnas utan det ges vid behov.

Examinator för lämplighetsprovet är Revisorsinspektionens chefsjurist. Till examinatorn finns en examinationsgrupp bestående av en revisor och en jurist.

Lämplighetsprovet är muntligt och genomförs på svenska. Språkförståelsen och kunskapen om särsvenska regler (bl.a. förvaltningsrevision) är särskilt viktiga. Lämplighetsprovet är inget kunskapsprov utan syftar till att testa lämpligheten för yrket hos sökanden.

Lämplighetsprovet omfattar associationsrätt, skatterätt och redovisnings- och revisionsrätt. Det läggs också fokus på frågor om opartiskhet och självständighet. Lämplighetsprovet omfattar särsvenska regler kring redovisning och revision, eftersom det inte ingår i den utländska kvalifikationen som revisor.

Ett förslag på litteratur har tagits fram inför lämplighetsprovet. Litteratur tillsammans med anteckningar, lagtext m.m. får tas med vid provet för att det ska vara möjligt att konsultera lagtext och litteratur i rimlig omfattning för att svara på specifika frågor.

Beslut om utfallet av examinationen fattas av examinatorn i samråd med examinationsgruppen. Beslutet skickas därefter till den sökande.

Ansökan till lämplighetsprovet görs via våra e-tjänster.

Läs Vägledningen för lämplighetsprovet och litteraturlistan för en mer detaljerad beskrivning.