There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Lämplighetsprov - Revisorsinspektionen

Lämplighetsprov

Revisorsinspektionen anordnar lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla godkännande eller auktorisation i Sverige.

Provet är vanligtvis muntligt och hålls vid behov. Innehållet i provet är svensk juridik och språket är svenska.

Ansökan till lämplighetsprovet görs på blanketten i den här länken. Blanketten finns även på vår blankettsida.