Lämplighetsprov

Revisorsinspektionen anordnar lämplighetsprov för revisorer som har behörighet att utföra lagstadgad revision i andra EES-länder och vill erhålla godkännande eller auktorisation i Sverige.

Provet är vanligtvis muntligt och hålls vid behov. Innehållet i provet är svensk juridik och språket är svenska.

Ansökan till lämplighetsprovet görs via våra e-tjänster.