Upphävt allmänt uttalande

Revisorsinspektionen har i dag upphävt det allmänna uttalandet om uppdragsbrev

Eftersom de frågor som behandlas i Revisorsnämndens uttalande – FAR:s Uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (dnr 2005-410) – inte längre är en del av de nu gällande allmänna villkoren från FAR, har Revisorsinspektionen beslutat att upphäva uttalandet.