Antal sökande till revisorsexamen våren 2022

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 112 stycken ansökningar till våren prov.

När sista ansökningsdagen passerat så är det 112 som ansökt om tillstånd att skriva prov för revisorsexamen den 23-24 maj. Våren 2021 var det 108 stycken som skrev provet och våren 2020 var det 80 stycken.