Utbildningskrav och lärandemål

Utbildningskrav och lärandemål

Revisorsinspektionen vill dels tydliggöra det förväntade innehållet i de olika ämnesområden som ingår i utbildningen, dels markera revisionsföretagens ansvar för utbildning inom ämnesområden som direkt avser revision och endast i begränsad utsträckning finns tillgängliga vid svenska högskolor och universitet. Ett delmål är också att förenkla reglerna så långt det är möjligt i syfte att göra dessa mer förståeliga och enklare att tillämpa för akademi, revisionsbranschen och studenterna.

Innehållet i ämnesområdena kommer att utgå från de lärandemål som följer av högskoleförordningens krav på akademisk utbildning samt de standarder som lagts fast av International Accounting Educational Standards Board, (IAESB).

Revisorsinspektionen har tagit fram ett förslag till ändringar i revisorsförordningen. Detta förslag är remitterat från Regeringskansliet. Remissvar ska inges till Justitiedepartementet senast den 8 mars 2018.

Revisorsinspektionen har också tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om utbildning och prov. Remissvar ska inges till Revisorsinspektionen senast den 8 mars 2018.

There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:
  • Ensure that you have a valid license file for the site configuration.
  • Store the license file in the application directory.
If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.

Förslag till nya föreskrifter om utbildning och prov