Utbildningskrav och lärandemål

Utbildningskrav och lärandemål

Revisorsinspektionen vill dels tydliggöra det förväntade innehållet i de olika ämnesområden som ingår i utbildningen, dels markera revisionsföretagens ansvar för utbildning inom ämnesområden som direkt avser revision och endast i begränsad utsträckning finns tillgängliga vid svenska högskolor och universitet. Ett delmål är också att förenkla reglerna så långt det är möjligt i syfte att göra dessa mer förståeliga och enklare att tillämpa för akademi, revisionsbranschen och studenterna.

Innehållet i ämnesområdena kommer att utgå från de lärandemål som följer av högskoleförordningens krav på akademisk utbildning samt de standarder som lagts fast av International Accounting Educational Standards Board, (IAESB).

Revisorsinspektionen har tagit fram ett förslag till ändringar i revisorsförordningen. Detta förslag är remitterat från Regeringskansliet. Remissvar ska inges till Justitiedepartementet senast den 8 mars 2018.

Revisorsinspektionen har också tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om utbildning och prov. Remissvar ska inges till Revisorsinspektionen senast den 8 mars 2018.