2022

Resultatet för revisorsexamen hösten 2021

Den 18:e och 19:e november 2021 skrev 200 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

Känner du inte igen dig på vår hemsida? Det är helt i sin ordning för vi har nämligen publicerat vår nya webbplats.
Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB och en auktoriserad revisor anställd där.

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2022

Myndigheten kommer fortsatt att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige.

JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Kvalitetskontrollrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat två rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av EY när det gäller två personvalda auktoriserade revisorer i ett företag av allmänt intresse.

Video från framtidsseminariet

Nu finns inspelningen av vårt seminarium tillgänglig.

Digitalisering och automatisering inom revisionen - lärdomar från framtidsseminariet
Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 2998 revisorer och 207 bolag.

En utredning om revisionspliktens återinförande

En utredare har fått i uppdrag att bl.a. överväga om revisionsplikten för små aktiebolag bör återinföras

Rapport från kvalitetskontroll