2022

Utbildningsplan för Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB

Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Utbildningsplan för QRev AB

Revisionsföretaget QRev AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 december 2022 och avgjorde då sju tillsynsärenden och två förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i två fall. Båda ärendena om förhandsbesked besvarades jakande.

Två revisionsföretag inom nätverket Baker Tilly har fått sina utbildningsplaner godkända

Revisionsbyrån Baker Tilly Strömstad AB i Strömstad och Baker Tilly Swedrev KB i Stenungsund har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisorsexamen hösten 2022

Den 28-29 november 2022 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2022.

Statistik för den 4 december 2022

Det finns nu totalt..revisorer och 210 bolag. Läs mer här.

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB, Revisionsbyrån Andersson & Co i Olofström AB, Revisionsbyrån Andersson & Co i Bromölla AB och S-E Revision & Redovisning AB har fått sina respektive...

Vi söker administrativ chef
Information till dig som ska skriva prov för revisorsexamen

Kallelsen till revisorsexamen har skickats ut. Här kan du läsa mer om hur provet går till.

De mindre revisionsföretagens förutsättningar

Revisorsinspektionen välkomnar små och medelstora revisionsföretag till rundabordssamtal om de mindre revisionsföretagens förutsättningar. Läs mer här.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 28 oktober 2022 och avgjorde då sju tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning med sanktionsavgift, i ett fall om varning och erinran i fyra fall.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Kungälvs Revisionsbyrå AB, Lundin Revisionsbyrå AB och Hagahuset Ekonomi AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Statistik för den 6 november 2022

Det finns nu totalt 2 983 revisorer och 211 bolag. Läs mer här.

Framtida formerna för revisorsprovet

Den 25 oktober välkomnar Revisorsinspektionen små och medelstora revisionsföretag till samtal om revisorsprovets utformning

Statistik för den 3 oktober 2022

Det finns nu totalt 2990 revisorer och 211 bolag. Läs mer här.

Tematillsyn - ägande och struktur

Revisorsinspektionen har publicerat en rapport från sin fjärde tematillsyn – revisionsföretagens ägande och struktur

Vi söker jurister

Vill du vara med och påverka den framtida revisionen i Sverige? Är du en jurist med intresse av att arbeta med områden under ständig utveckling? Då är det dig vi söker.

Utbildningsplan för Konrev, Konsultation och Revision AB

Revisionsföretaget Konrev, Konsultation och Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 september 2022 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om varning och erinran i fem. Den sökta dispensen beviljades.

Remissyttrande över delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Revisorsexamen i november har ett rekordhögt antal sökande

Det är nu ett stort intresse för att bli auktoriserad revisor då det är rekordmånga som ansökt om tillstånd att skriva höstens prov för revisorsexamen.

Sverige fick under augusti 55 nya revisorer. Det finns nu totalt 3003 revisorer och 209 bolag.
Utbildningsplan för Atrakta i Sverige AB

Revisionsföretaget Atrakta i Sverige AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Statistik: Den 1 augusti 2022 hade Sverige totalt 2973 revisorer och 212 registrerade revisionsbolag.
E-tjänsten för att ansöka om tillstånd för revisorsexamen är öppen

Måndagen den 1:a augusti öppnades möjligheten att ansöka om tillstånd för att avlägga prov för revisorsexamen i år.

Ansöker du just nu om auktorisation?

De flesta som har ansökt bör hinna få sina beslut via e-post under augusti och början av september. Vi e-postar sökanden om komplettering behövs.

Utbildningsplan för Guide Revision AB

Revisionsföretaget Guide Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Statistik för den 4 juli 2022: Det finns nu totalt 2987 revisorer och 212 bolag.(2)
Resultatet för revisorsexamen våren 2022

Vårens prov för revisorsexamen är nu rättat och det finns ett resultat.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 juni 2022 och avgjorde då åtta tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det i tre fall om varning och erinran i fem. Sökt dispens från anställningsförbudet beviljades.

Skärpta sanktioner mot Ryssland

Den 3 juni fattade EU beslut om skärpta sanktioner mot Ryssland. Dessa innefattar bl.a. ett förbud mot att tillhandahålla revision till den ryska staten och mot företag etablerade i Ryssland.

Under maj auktoriserades tre revisorer och ett bolag registrerades. Det finns nu totalt 2998 revisorer och 212 bolag.
Revisorsexamen våren 2022

Den 23-24 maj 2022 genomfördes provet för revisorsexamen våren 2022.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB (Rödl) och auktoriserade revisorer anställda där.

Under april auktoriserades nio revisorer och tre bolag registrerades. Det finns nu totalt 3010 revisorer och 212 bolag.
Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 22 april 2022 och avgjorde då sju ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i tre. Två ansökningar om förhandsbesked besvarades nekande.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Utbildningsplan för ba.ks & co ab

Revisionsföretaget ba.ks & co ab har fått sin utbildningsplan godkänd.

Sverige fick under mars 37 nya revisorer och fyra nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3023 revisorer och 213 bolag.(2)
Myndigheten har publicerat sin årliga rapport för år 2021

Den årliga rapporten är en återrapportering av myndighetens bevakning av den nationella och globala utvecklingen inom revisors- och revisionsområdet samt en sammanställning av de viktigaste...

IFIAR Survey 2021

IFIAR Survey 2021 är publicerad.

Revisorsexamen i maj

Det är två månader kvar till att vårens prov för revisorsexamen ska gå av stapeln och den 23-24 maj är den samling i Stockholm för de som ska skriva provet.

Vi söker en eller flera kvalificerade revisorer
Offentligt samråd om att förbättra företagsrapporteringens kvalitet och efterlevnad

EU-kommissionen bjöd i november in till ett offentligt samråd om att förbättra företagsrapporteringens kvalitet och efterlevnad. Samrådet inriktades på företag av allmänt intresse. Syftet med...

Antal sökande till revisorsexamen våren 2022

När sista ansökningsdagen passerat så kan Revisorsinspektionen räkna in 112 stycken ansökningar till våren prov.

Utbildningsplan för Cederblads Revisionsbyrå AB

Revisionsföretaget Cederblads Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Sverige fick under februari 38 nya revisorer och två nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 3003 revisorer och 211 bolag.
Revisorsinspektionens budgetunderlag

Budgetunderlaget 2023-2025 är lämnat till regeringen.

Årsredovisning 2021

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2021 till regeringen.

Ansöker du just nu om auktorisation?

De flesta som har ansökt bör hinna få sina beslut via e-post under februari och mars. Vi e-postar sökanden om ansökan behöver kompletteras.

Ska du ta revisorsexamen i maj?

Efter fredagen den 25:e februari så stängs möjligheten att ansöka om tillstånd för att avlägga prov för revisorsexamen den 23-24 maj i år.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 11 februari 2022 och avgjorde då tretton ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i ett fall om varning med sanktionsavgift, i två fall om varning och erinran i nio. Av de ärenden som ledde till erinran handlade åtta om...

Två revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Revisionsföretagen Tegehalls Revisionsbyrå och LR Revision Karlstad AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Sverige fick under januari två nya revisorer och två nya registrerade revisionsbolag. Det finns nu totalt 2984 revisorer och 209 bolag.(2)
Remissyttrande över IAASB:s utkast till the International Standard on Auditing of Financial Statements of Less Complex Entities (ED ISA for LCE)

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över IAASB:s utkast till ISA for LCE.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2021

Den 18:e och 19:e november 2021 skrev 200 personer prov för revisorsexamen och nu är resultatet klart.

Känner du inte igen dig på vår hemsida? Det är helt i sin ordning för vi har nämligen publicerat vår nya webbplats.
Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB och en auktoriserad revisor anställd där.

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2022

Myndigheten kommer fortsatt att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige.

JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Revisionsföretaget JPA Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Kvalitetskontrollrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat två rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av EY när det gäller två personvalda auktoriserade revisorer i ett företag av allmänt intresse.

Video från framtidsseminariet

Nu finns inspelningen av vårt seminarium tillgänglig.

Digitalisering och automatisering inom revisionen - lärdomar från framtidsseminariet
Månadsstatistik för revisorer och bolag

Sverige fick under december ett nytt registrerat revisionsbolag. Det finns nu totalt 2998 revisorer och 207 bolag.

En utredning om revisionspliktens återinförande

En utredare har fått i uppdrag att bl.a. överväga om revisionsplikten för små aktiebolag bör återinföras

Rapport från kvalitetskontroll