2021-11-02

Revisionsbolag

Totalt antal 203
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 195
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 047

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 770
Antal kvinnor 1002 (36,2 %)
Antal män 1768 (63,8 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 54 53
30-39 år 383 507
40-49 år 282 496
50-59 år 215 418
60-69 år 60 241
Över 69 år 8 53

 

Godkända revisorer

Totalt antal 277
Antal kvinnor 97 (35,0 %)
Antal män 180 (65,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 2 0
50-59 år 48 75
60-69 år 39 87
Över 69 år 8 18