2018

IAESB översyn av kompetens- och utbildningskraven omfattar en översyn av lärandemålen – learning outcomes

IAESB:s ordförande Chris Austin redogör för styrelsens planer på att underlätta en övergång.

Information regarding the new regulation of the auditors education and exam

Information in English regarding the new regulation of the auditors education and exam can now be found in the English section of SIA's website.

Vägledning för RI:s prövning av utbildningsplaner

RI har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningsplaner för teoretiska studier vid revisionsföretag.

Resultat för revisorsexamen våren 2018 klart

Den 21:a och 22:a maj skrev 66 personer prov för revisorsexamen i Stockholm, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 juni 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 juni 2018 och avgjorde då 12 disciplinärenden.

Mer information om nya utbildningskraven

RI har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningskraven för revisorsexamen.

Rapport avseende kvalitetskontroll

RI har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll.

Nya föreskrifter från RI

Den 31 maj 2018 beslutade RI nya föreskrifter i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS) som träder i kraft den 1 juli 2018 och ersätter äldre föreskrifter från Revisorsnämnden.

Nya utbildningskrav för blivande revisorer

Regeringen har den 31 maj beslutat om ändringar i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer. RI har samma dag fattat beslut om nya föreskrifter om revisorsexamen som kompletterar...

Om personuppgifter

Nu finns information om RI:s behandling av personuppgifter publicerat på webbplatsen.

Inget nytt allmänt uttalande om revisorns dokumentation

I höstas remitterade RI ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017-1059). Uttalandet, som behandlade dokumentation när en revisor lämnar det revisionsföretag vid vilket han eller...

Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål mellan RI och Länsförsäkringar AB.

Framtida revisionen

Den 5 november 2018 bjuder RI in till ett nytt seminarium, Framtida revisionen - yrkets attraktionskraft.

IFIAR Plenarmöte 17-19 april i Ottawa

International Forum of Independent Audit Regulators Addresses Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit at Annual Plenary Meeting in Canada, April 17-19, 2018.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Nytt yttrande från RI

Kulturdepartementets promemoria En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4)

Ny chefsjurist på RI

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018.

Internationella rapporter

Den 8 mars 2018 publicerade IFIAR sin årliga survey och den 7 september 2017 lämnade EU-kommissionen sin marknadsrapport.

Ny struktur på kvalitetskontrollrapporter samt fyra publicerade rapporter

RI har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Årsredovisning 2017
Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018

Dags för tredje seminariet kring den Framtida revisionen

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 16 februari 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 februari 2018 och avgjorde då två disciplinärenden.

RI:s praxissök är åter tillgänglig

Nu är RI:s praxissök åter tillgänglig.

Resultat för revisorsexamen hösten 2017 klart

Den 30:e november och 1:a december skrev 173 personer prov för revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Förslag till nya regler om utbildning och prov

RI har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex år. Samtidigt införs...