2018

Nya föreskrifter från Revisorsinspektionen, återställning av avgift

Avgiftsnivån för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen, som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse, har justerats inför 2019.

Första utbildningsplanen godkänd

Revisionsföretaget Ernst & Young AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport Rödl

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget Rödl & Partner Nordic AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Revisorsexamen hösten 2018

Den 3:e och 4:e december hölls höstens prov för revisorsexamen för de som vill bli auktoriserade revisorer.

Tre nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag

Under november har Revisorsinspektionen auktoriserat tre nya revisorer och registrerat två nya revisionsbolag. Sverige har totalt 3167 kvalificerade revisorer och 161 registrerade revisionsbolag.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 november 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 november 2018 och avgjorde då sex disciplinärenden.

Begränsade besöks- och telefontider

Den 12 och 13 november har vi begränsade besöks- och telefontider.

Information om dagens seminarium

Här hittar du information om dagens seminarium!

Fyra nya auktoriserade revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag

Under oktober har Revisorsinspektionen auktoriserat fyra nya revisorer och ett nytt registrerat revisionsbolag. Sverige har totalt 3195 kvalificerade revisorer och 159 registrerade revisionsbolag.

Information om ny avgiftsnivå

Avgiftsnivån för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen, som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse, kommer att justeras inför 2019.

Revisorsinspektionens överväganden kring timkravet och fortbildningskravet

Nu finns Revisorsinspektionens överväganden inför seminariet den 5 november att läsa.

Tolkningshjälp avseende EU-förordningen

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services.

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget KPMG AB (KPMG) och auktoriserade revisorer anställda där.

Adressändring och byte av arbetsgivare

Är du revisor och har bytt adress eller arbetsgivare? Glöm inte att anmäla detta till Revisorsinspektionen.

Tio nya auktoriserade revisorer

Under september auktoriserade Revisorsinspektionen tio nya revisorer. I Sverige finns just nu totalt 3209 kvalificerade revisorer och 159 registrerade revisionsbolag.

Revisorsinspektionen bjuder in till seminarium den 5 november

Välkommen till ett viktigt seminarium om hur vi kan stärka professionens attraktionskraft! Antalet platser är begränsat.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 21 september 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 21 september 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden.

Nytt yttrande från Revisorsinspektionen

Energimarknadsinspektionens promemorior med förslag till nya förordningar om rapportering av elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet samt överföring och lagring av naturgas

Rekordstort intresse för att bli revisor

Inte sedan det blev en kategori revisorer år 2013 har det varit ett sådant stort intresse för att bli auktoriserad revisor som det är i höst.

Nytt yttrande från Revisorsinspektionen

EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Nu finns Revisorsinspektionen på LinkedIn

På LinkedIn kan du följa Revisorsinspektionens senaste nyheter, inlägg och lediga tjänster.

Revisorsinspektionen söker erfaren och kvalificerad revisor

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att vara med och driva och påverka detta arbete i en myndighet i förändring.

IAESB översyn av kompetens- och utbildningskraven omfattar en översyn av lärandemålen – learning outcomes

IAESB:s ordförande Chris Austin redogör för styrelsens planer på att underlätta en övergång.

Information regarding the new regulation of the auditors education and exam

Information in English regarding the new regulation of the auditors education and exam can now be found in the English section of SIA's website.

Vägledning för Revisorsinspektionens prövning av utbildningsplaner

Revisorsinspektionen har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningsplaner för teoretiska studier vid revisionsföretag.

Resultat för revisorsexamen våren 2018 klart

Den 21:a och 22:a maj skrev 66 personer prov för revisorsexamen i Stockholm, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 juni 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 juni 2018 och avgjorde då 12 disciplinärenden.

Mer information om nya utbildningskraven

Revisorsinspektionen har nu på sin webbplats uppdaterat informationen om utbildningskraven för revisorsexamen.

Rapport avseende kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll.

Nya föreskrifter från Revisorsinspektionen

Den 31 maj 2018 beslutade Revisorsinspektionen nya föreskrifter i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS) som träder i kraft den 1 juli 2018 och ersätter äldre föreskrifter från...

Nya utbildningskrav för blivande revisorer

Regeringen har den 31 maj beslutat om ändringar i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer. Revisorsinspektionen har samma dag fattat beslut om nya föreskrifter om revisorsexamen...

Om personuppgifter

Nu finns information om Revisorsinspektionens behandling av personuppgifter publicerat på webbplatsen.

Inget nytt allmänt uttalande om revisorns dokumentation

I höstas remitterade Revisorsinspektionen ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017-1059). Uttalandet, som behandlade dokumentation när en revisor lämnar det revisionsföretag vid...

Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål mellan Revisorsinspektionen och Länsförsäkringar AB.

Framtida revisionen

Den 5 november 2018 bjuder Revisorsinspektionen in till ett nytt seminarium, Framtida revisionen - yrkets attraktionskraft.

IFIAR Plenarmöte 17-19 april i Ottawa

International Forum of Independent Audit Regulators Addresses Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit at Annual Plenary Meeting in Canada, April 17-19, 2018.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Nytt yttrande från Revisorsinspektionen

Kulturdepartementets promemoria En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4)

Ny chefsjurist på Revisorsinspektionen

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018.

Internationella rapporter

Den 8 mars 2018 publicerade IFIAR sin årliga survey och den 7 september 2017 lämnade EU-kommissionen sin marknadsrapport.

Ny struktur på kvalitetskontrollrapporter samt fyra publicerade rapporter

Revisorsinspektionen har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Årsredovisning 2017
Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018

Dags för tredje seminariet kring den Framtida revisionen

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 16 februari 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 februari 2018 och avgjorde då två disciplinärenden.

Revisorsinspektionens praxissök är åter tillgänglig

Nu är Revisorsinspektionens praxissök åter tillgänglig.

Resultat för revisorsexamen hösten 2017 klart

Den 30:e november och 1:a december skrev 173 personer prov för revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Förslag till nya regler om utbildning och prov

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex...