2018

IFIAR Plenarmöte 17-19 april i Ottawa

International Forum of Independent Audit Regulators Addresses Emerging Disruptive Enablers and the Future of Audit at Annual Plenary Meeting in Canada, April 17-19, 2018.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 13 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 13 april 2018 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Nytt yttrande från RI

Kulturdepartementets promemoria En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället (Ds 2018:4)

Ny chefsjurist på RI

Anders Ahlgren har utsetts till chefsjurist från och med 1 april 2018.

Internationella rapporter

Den 8 mars 2018 publicerade IFIAR sin årliga survey och den 7 september 2017 lämnade EU-kommissionen sin marknadsrapport.

Ny struktur på kvalitetskontrollrapporter samt fyra publicerade rapporter

RI har publicerat fyra rapporter avseende utförd kvalitetskontroll när det gäller personvalda revisorer i företag av allmänt intresse.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 9 mars 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 9 mars 2018 och avgjorde då fem disciplinärenden och ett förhandsbesked.

Årsredovisning 2017
Nytt allmänt uttalande

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen 2018

Dags för tredje seminariet kring den Framtida revisionen

Inbjudan till seminarium i Riksdagen 26 april 2018

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 16 februari 2018

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 februari 2018 och avgjorde då två disciplinärenden.

RI:s praxissök är åter tillgänglig

Nu är RI:s praxissök åter tillgänglig.

Resultat för revisorsexamen hösten 2017 klart

Den 30:e november och 1:a december skrev 173 personer prov för revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Förslag till nya regler om utbildning och prov

RI har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov för blivande revisorer. Förslagen innebär bland annat att utbildningstiden för revisorer ändras från åtta till sex år. Samtidigt införs...