Uppdaterad information om Brexit

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland lämnande den 1 januari 2021 den Europeiska unionen och blev därmed ett s.k. tredjeland.

Från årsskiftet gäller därför andra regler, bl.a. i fråga om svenska revisorers anställning vid brittiska revisionsföretag och bosättning inom Storbritannien. Läs mer här.