Utbildningsplan för Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Revisionsföretaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 3:e september 2020 rätt att bedriva teoretisk utbildning. Carlsson & Partners Revisionsbyrå är totalt det 20:e revisionsföretaget som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning. 

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.