Globala utvecklingen

Framtida revisionen – frågorna som diskuteras globalt

Det pågår en omfattande global diskussion om revisionens framtida utformning. Hårdast drivs behovet av förändringar i Storbritannien där regeringen tillsatt flera utredningar, men även i andra stater som Australien, Nederländerna och Sydafrika pågår en debatt

Två frågor är centrala i diskussionerna. Den ena handlar om förväntansgap och den andra om kultur. Allt fler bedömare menar att klyftan ökar mellan revisorernas uppfattning om vad de kan och ska leverera och vad samhället som helhet efterfrågar. Samtidigt diskuteras hur arbetsmiljö och kulturen vid revisionsföretaget kan främja revisionskvalitet. Resultatet av pågående arbete kommer med stor sannolikhet påverka revisionen globalt.

Det är därför viktigt att noga följa, dela information, analysera och diskutera vad detta på sikt skulle kunna innebära för oss i Sverige.

Här samlar vi viktiga utredningar, förslag och nyheter inom den globala framtida revisionen.