Globala utvecklingen

Framtida revisionen – frågorna som diskuteras globalt

Det pågår en omfattande global diskussion om revisionens framtida utformning. Hårdast drivs behovet av förändringar i Storbritannien där regeringen tillsatt flera utredningar, men även i andra stater som Australien, Nederländerna, Sydafrika och Sverige pågår en debatt. 

Alla stora frågor är uppe till diskussion – vad ska revisionen leverera i ett modernt samhälle, hur ska revisionen genomföras, spelregler på revisionsmarknaden, tillsyn m.m. Resultatet av pågående arbete kommer med stor sannolikhet påverka revisionen globalt.

Det är därför viktigt att noga följa, dela information, analysera och diskutera vad detta på sikt skulle kunna innebära för oss i Sverige.

Här samlar vi viktiga utredningar, förslag och nyheter inom den globala framtida revisionen.