CEAOB:s remissvar på IAASB:s arbetsplan

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har lämnat ett remissvar på den internationella standardsättaren IAASB:s strategi- och arbetsplan.

Remissvaret kan läsas här.