Utbildningsplan för Certe Revision AB

Revisionsföretaget Certe Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Revisionsföretaget Certe Revision AB i Stockholm har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen och har därmed från den 30 januari 2020 rätt att bedriva teoretisk utbildning. Certe Revision är det första revisionsföretaget för år 2020 och totalt det 13:e som ansökt och fått rätten att bedriva teoretisk utbildning. Revisorsinspektionen har idag ytterligare tre ansökningar att ta ställning till, vilket förhoppningsvis sker inom kort.

I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att utöver den praktiska utbildningen även ge teoretisk utbildning för de som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag får omfatta ämnesområdena 6-10 i 2 § i RIFS 2018:1.