2023-05-02

Revisionsbolag

Totalt antal 222
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 213
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

3 061

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 823
Antal kvinnor 1 069 (37,9 %)
Antal män 1 754 (62,1 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 66 67
30-39 år 422 490
40-49 år 288 487
50-59 år 217 419
60-69 år 70 244
Över 69 år 6 47

 

Godkända revisorer

Totalt antal 238
Antal kvinnor 78 (32,8 %)
Antal män 160 (67,2 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 35 58
60-69 år 39 79
Över 69 år 4 23