Resultat för revisorsexamen hösten 2017 klart

Den 30:e november och 1:a december skrev 173 personer prov för revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att få bli auktoriserad revisor, och nu är resultatet klart.

Glädjande nog var det 68 procent, 117 tentander, som fick godkänt på provet och nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer.

Bland frågorna fanns delfrågan 6.4 som rör vilka krav som gäller avseende den nya hållbarhetsrapporteringen och det blev ett bra resultat. En fråga som visade sig vara svår är fråga 1.4 som behandlar en eventuell förändring av stadgar i en stiftelse grundad för cirka 100 år sedan. Endast 12 procent uppnådde godkänt resultat på den delfrågan.