Redovisningskonsult

Redovisningskonsult

Revisorsinspektionen utövar ingen tillsyn över redovisningskonsulter och du kan inte anmäla din redovisningskonsult till Revisorsinspektionen! Om du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult så kan du vända dig till FAR eller Srf konsulterna.

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Yrkesrollen har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. Den auktoriserade revisorn är den person som granskar bokföringen och det arbete som utförts av vd och styrelse under året och därigenom också det arbete som redovisningskonsulten har utfört. Den auktoriserade revisorn skriver under en revisionsberättelse.

En redovisningskonsult är en person som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster till företag.

Tjänsterna kan innebära registrering av fakturor, löner, betalningar och andra verifikationer till att skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Redovisningskonsulten kan också vara specialist inom ett visst område, till exempel löneadministration eller koncernredovisning. Många konsulter ägnar sig också åt affärsutveckling och företagsrådgivning. Inriktningen beror förstås på vilka kunder de har, hur stora de är och även på vilka uppdrag som redovisningsbyrån eventuellt har specialiserat sig på.

Uppgifterna omfattar dessutom att hjälpa företagen med momsredovisning, skattedeklaration och löneredovisning.

Vem som helst kan kalla sig redovisningskonsult då detta inte är en skyddad titel.

Det finns två branschorganisationer som auktoriserar redovisningskonsulter. Dels är det Srf konsulterna (branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning) och dels är det FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som utför auktorisation och har tagit fram kriterier för vad som krävs för att någon ska få kalla sig auktoriserad redovisningskonsult. En auktoriserad redovisningskonsult har krav på utbildning, examen, förbinder sig att utföra sina uppdrag utifrån standarder för redovisningstjänster samt blir kvalitetskontrollerad. Mer information finner du på www.far.se och www.srfkonsult.se .

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult