2024-02-04

Revisionsbolag

Totalt antal 233
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 224
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 9

Kvalificerade revisorer

2 979

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 760
Antal kvinnor 1 050 (38,0 %)
Antal män 1 710 (62,0 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 45 56
30-39 år 425 483
40-49 år 273 471
50-59 år 226 425
60-69 år 77 224
Över 69 år 4 51

 

Godkända revisorer

Totalt antal 219
Antal kvinnor 73 (33,3 %)
Antal män 146 (66,7 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
50-59 år 32 48
60-69 år 37 77
Över 69 år 4 21