2021-12-03

Revisionsbolag

Totalt antal 207
Registrerade revisionsbolag (13-14 §§ revisorslagen) 199
Registrerade enl artikel 45 revisorsdirektivet 8

Kvalificerade revisorer

3 025

Auktoriserade revisorer

Totalt antal 2 751
Antal kvinnor 994 (36,1 %)
Antal män 1757 (63,9 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
Under 30 år 52 46
30-39 år 378 507
40-49 år 284 499
50-59 år 214 416
60-69 år 59 236
Över 69 år 7 53

 

Godkända revisorer

Totalt antal 274
Antal kvinnor 97 (35,4 %)
Antal män 177 (64,6 %)

 

Ålder Antal kvinnor Antal män
40-49 år 1 0
50-59 år 47 73
60-69 år 41 85
Över 69 år 8 19