Ansöker du just nu om auktorisation?

De flesta som har ansökt hittills bör hinna få sina beslut under augusti, vilket är inom den utsatta handläggningstiden. Vi kontaktar aktivt sökanden via e-post om ansökan behöver kompletteras.