Ny sökmotor för revisorsregistret

Revisorsinspektionen lanserar en ny sökmotor för revisorsregistret i Sverige.

Lanseringen sker till följd av det pågående digitaliseringsarbetet hos Revisorsinspektionen. Syftet med det nya moderna verktyget är att göra det enklare att söka efter auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag, oavsett vilken typ av enhet som används. Arbetet har också inneburit en kvalitetssäkring av den sökbara informationen.

Revisorsregistret innehåller uppgifter om samtliga auktoriserade revisorer, godkända revisorer och registrerade revisionsbolag i Sverige. Det innehåller också uppgifter om bolag som har registrerats med stöd av artikel 45 i revisorsdirektivet. Vi rekommenderar alla användare att ta del av informationen om hur man söker och vad man kan söka efter på den här sidan

Revisorsinspektionen uppskattar synpunkter och förslag till förbättringar. Dessa kan skickas till ri@revisorsinspektionen.se