Remissyttrande över delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)

Revisorsinspektionen har lämnat ett remissyttrande över delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Du kan läsa yttrandet här.