2019

Sårbarheter i revisionssektorn – en oberoende utredning i Nederländerna

Den nederländska tillsynsmyndigheten för finansmarknader och revisorer (AFM) har genomfört en utredning om sårbarheter i revisionssektorn.

IFIAR Survey 2018

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin årliga undersökning avseende iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller när det gäller revision av företag av...

Vad ska framtidens revision omfatta - en oberoende utredning av revisionens kvalitet och effektivitet i Storbritannien

Den brittiska regeringen har nyligen tillsatt en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som ska utvärdera hur revisionen fungerar och vad revisionen borde omfatta i framtiden....

IFIAR Plenary 2019

Internationella forumet för oberoende revisortillsynsmyndigheter, IFIAR, diskuterade utvecklingen inom den globala revisionen vid sitt årliga plenarmöte den 30 april till 2 maj 2019 i Grekland. Läs...

Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer.

21 nya auktoriserade revisorer

Under april har Revisorsinspektionen auktoriserat 21 nya revisorer. Sverige har totalt 3179 kvalificerade revisorer och 164 registrerade revisionsbolag.

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 26 april 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 april 2019 och avgjorde då tretton tillsynsärenden.

Utbildningsplan för Grant Thornton

Revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Utbildningsplan för PwC

Revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har fått sin utbildningsplan godkänd.

Kvalitetskontrollsrapport Deloitte

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tematillsyn penningtvätt

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn avseende penningtvätt

Förändringar i tillsynsverksamheten

Revisorsinspektionen har under våren sett över sin tillsynsverksamhet. Detta har resulterat i att disciplinärenden som egen tillsynskategori tas bort per den 2 april 2019.

84 nya auktoriserade revisorer

Under februari har Revisorsinspektionen auktoriserat 84 nya revisorer. Sverige har totalt 3185 kvalificerade revisorer och 164 registrerade revisionsbolag.

Årlig rapport 2018

Revisorsinspektionen lämnar för första gången en årlig rapport 2018. Publiceringen är ett viktigt led i myndighetens arbete med att sprida information och höja kunskapen kring revisor och...

Förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om auktorisation och fortbildning för revisorer. Förslagen innebär bland annat att det s.k. timkravet avskaffas, att det underlättas för...

Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 15 mars 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 mars 2019 och avgjorde då sju disciplinärenden och ett ärende om förhandsbesked.

FATF önskar synpunkter från revisorer på nya vägledningsdokument avseende penningtvätt m.m.
Upphävt allmänt uttalande

Revisorsinspektionen har i dag upphävt det allmänna uttalandet om uppdragsbrev

Många vill bli revisor

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är endast våren 2016 som det var fler ansökningar, då var det 112 stycken, och till vårens prov är det 107 stycken...

34 nya auktoriserade revisorer och tre nya registrerade revisionsbolag

Under februari har Revisorsinspektionen auktoriserat 34 nya revisorer och registrerat tre nya revisionsbolag. Sverige har totalt 3093 kvalificerade revisorer och 161 registrerade revisionsbolag.

Årsredovisningen 2018

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2018 till regeringen.

Revisorsinspektionen höjer ambitionsnivån vad gäller handläggningstider

Revisorsinspektionen ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

Datum för revisorsexamen år 2019

Datumen för revisorsexamen under år 2019 är nu fastställda.

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn

Revisorsinspektionen inleder tematillsyn av kvalificerade revisorers och registrerade revisionsbolags medverkan som sakkunniga i den kommunala revisionen.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2018 klart

Den 3:e och 4:e december skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Ny sökmotor för Revisorsinspektionens praxis

Revisorsinspektionen lanserar nu ett mer kraftfullt praxissök som en viktig åtgärd i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed.

Vilka konsekvenser får en hård Brexit för svenska revisorer?

Risken för att det blir en hård Brexit har i dagarna ökat. Vilka konsekvenser för det med sig?

Revisorsinspektionen rekryterar kvalificerad jurist

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Här har du möjlighet att arbeta med högaktuella lagar och områden under ständig utveckling.

Två nya auktoriserade revisorer och två nya registrerade revisionsbolag

Under december 2018 auktoriserade Revisorsinspektionen två nya revisorer och registrerade två nya registrerade revisionsbolag. Sverige har totalt 3144 kvalificerade revisorer och 163 registrerade...